Lajme

A do pinte kafe së pari me Albin Kurtin apo Hashim Thaçin? Ja si përgjigjet analisti Imer Mushkolaj (VIDEO)

‘Për kafe, tash prej po.zicionit dhe punës që e boj se unë kam njo.hje dhe ko.legialitet edhe pse nuk janë ko.leg por në ku.ptimin e punës që e bëjmë me plot an.ëtar të pa.rtive po.litike duke filluar prej VV, LDK, PDK e kështu më radhë.Hap videon e meposhtme dhe vazhdo artikullin

Nat.yrisht se do pr.anoja të pi kafe me të dytë. Për muhabet, ma i k.ëndshëm nuk d.iskutohet se është Albini për shk.ak se me Albinin ki çka flet.Po thom ki çka flet, për shk.ak të njohjes së ma h.ershme por edhe tu e njoft k.apacitetin e tij në k.uptimin e te.mave që i tr.ajton e tjera.

Me Albinin mundesh me fol për çfarë do teme që d.ëshiron, nuk po them vetëm unë por edhe ata që e nj.ohin mundem më e pas të njëjtin mendim. Me presidentin Thaçi, naty.risht nuk ka asgjë të k.eqe me pi k.afe por temat mund të jenë kryesisht politike, tema partiake në kuptimin e përgjegjësive që ai ka e kështu më radhë’, tha ai.

Source link

Back to top button