Lajme

APEL: Qytetarë të Kosovës mbyllni dritaret, sot nga ora 19:00

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se sot nga ora 19:00 do të nis faza e dytë e dezi nsektimit hapësinor.
“Bashkëpunimi i qytetarëve në këtë proces është i një rëndësie të veçantë për suksesin e këtij procesi. Andaj, lusim të gjithë qytetarët për bashkëpunim në mënyrë që ky aktivitet të jetë sa më i suksesshëm.
Gjatë kohës së dez insektimit, qytetarët duhet t’i mbajnë dritaret e mbyllura, që mos të futen ins ektet brenda dhe të kuf izojnë daljet nëpër hapësirat ku është duke u kryer dez insektimi së paku për një orë.
Gjithashtu ape lohet te shoqatat e bletarëve , për kuj des të shtuar gjatë kësaj periudhe”, thuhet në njoftimin e komunës.

Back to top button