Lajme

Gjykata speciale: Thaçi dhe Kadria akuzohen për 100 v’rasje, t’orturave të Shqiptarve….

Më 24 prill 2020, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) një ak takuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjykatës, ku Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të tjerë ak uzohen për një sërë krímesh kundër njerëzimit dhe krímesh lu fte ndër të cilat, vr asje e palígjshme, zhd ukje e detyruar e personave, përndjekje dhe to rtura. Në Ak takuzë pretendohet se Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të dy shuar të tjerë janë penalísht përgjegjës për afërsisht 100 vr asje të palígjshme. Krímet e paraqitura në Ak takuzë përshijnë qindra víktíma të identifikuara shqiptarë, serbë dhe romë të Kosovës dhe kundërshtarë politikë.

Ak takuza është vetëm një pa di penale e cila është rezultat i një hetími të gjatë dhe dëshmon vendosmërinë e ZPS-së se mund t’i provojë të gjitha ak uzat jashtë dy shimit të arsyeshëm. Një gjykatës i procedurës paraprake i DHSK-së është duke e shqyrtuar Ak takuzën për të vendosur nëse do t’i konfirmojë ak uzat.

Prokurori i Specializuar e gjy kon të domosdoshëm nxjerrjen e këtij njoftimi publik për ak uzat, për shkak të përpjekjeve të përsëritura të Hashim THAÇIT dhe Kadri VESELIT për pengimin dhe sabotimin e punës së DHSK-së. Besohet se z. THAÇI dhe z. VESELI kanë ndërmarrë në fshehtësi një fushatë për shfuqízimin e ligjit që krijoi Gjykatën dhe ndryshe kanë penguar punën e Gjykatës në orvatje për t’i bishtnuar drejtësisë, Nëpërmjet këtyre veprimeve, z. THAÇI dhe z. VESELI kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi víktímat e krímeve të tyre, sundimin e ligjit dhe popullin e Kosovës.
Burimi:
Zyra e Prokurorit tё specializuar

Source link

Back to top button