Lajme

KUJDES! Shikojeni Çka I Ndodhi Gjakovarit Pasi Tentoi T’ia Jepte Ryshfet Policit 5 Euro

Gjy kata Themelore në Gjakovë, të hënën, e ka dë nuar me 300 euro gjo bë dhe 1 vit bur gim me kusht të aku zuarin për dhënie të ryshfetit, Andon Vasiliu.
Dën imi me kusht ndaj të akuz uarit Vasiliu nuk do të ek zekutohet, nëse në periudhën dy vjeçare i njëjti nuk kryen vepër tjetër penale, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas ak tgjykimit të shpallur nga gjykatësi Mentor Bajraktari, i akuzuari Vasiliu është i obliguar që gjobën ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së ak tgjykimit në formë të shkruar.

A i eshte dhene denimi i merituar ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button