Lajme

Mbani lotët: Këto vargje në emisionin “Oxygen” të Besim Dinës i këpusin zemrën çdo Mërgimtari
Mërgimtarët tanë të cilët po vijnë në Kosovë për pushime, si gjithmonë po përballen me pritje në kufi. Dhe kjo nuk ka ndryshuar as në këtë verë. Me gjithë miratimin e Rezo lutës në Kuvendin e Kosovës për he qjen e kontrolleve kufitare për diasporën, një pjesë e mërgimtarëve thonë se u janë nënshtruar atyre në të dyja anët. Ndërsa sipas Ministrisë së Brendshme të Kosovës, kolonat nuk krijohen në te rrito rin e Kosovës por në atë të Ser bisë /Pamje mePosht

Kolonat e gjata në pikat kufitare që ndajnë Kosovën me Ser binë nuk shka ktohen si pasojë e pikë kontrolleve që operojnë këndej kufirit, por në te rri torin e Ser bisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button