Lajme

Surçinë e Galçkë: 6 fshatrat me emra më të çuditshëm në Ferizaj

Ferizaj shtrihet në jug të pjesës qendrore të Kosovës. Paraqet një udhëkryq të rëndësishëm, sepse nëpër Ferizaj kalojnë të gjitha rrugët e rëndësishme që e përshkojnë Kosovën nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim

Ferizaj është një qytet i rëndësisëm në Kosovë në shumë aspekte si p.sh: Kulturor, sportiv apo ekonomik, megjithatë organizimi i tij dhe arkitektura e bën atë një qytet shumë interesantë për t’u vizituar.

Komuna e Ferizajt ka 345 km katrorë, ka gjithsejtë 45 fshatra, në të cilat jetojnë gjysma e popullatës së kësaj komune.

Më poshtë Gazeta Metro ju sjellë emrat interesant të 6 fshatrave në këtë komunë:

1. Babush

2. Komogllavë

3. Bablak

4. Gaçka

5. Surçina

6. Pleshina

Fshatrat më mëdha janë Dardania, Gremja dhe Komogllava, në të cilat jetojnë për afersisht nga 6.000 banorë. Komuna e Ferizajt ka rreth 110,000 banorë, prej tyre gjysma jetojnë në qytet dhe gjysma në fshatra.

Nga komunitetet tjera jetojnë rreth 3700 banorë, kryesisht Ashkalinjë, Romë, Goranë, Serbë, në të cilat përbëjnë rreth 3,05 % të popullatës.

Burimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button